“We willen onszelf vernieuwen.”

Eens in de zoveel jaar is het tijd om te herijken. Vaak komen organisaties dan tot de conclusie dat de oorspronkelijke visie, de huidige (huis)stijl of de manier waarop de markt wordt benaderd, aan herziening toe is. De wijze waarop de organisatie zichzelf positioneert is niet meer afdoende of zelfs achterhaald.

Bij herpositioneringstrajecten werk ik bij voorkeur met een kernteam dat door de organisatie is geformeerd. Samen met dat team kijken we tijdens een strategiesessie uitvoerig hoe de organisatie nu in elkaar zit. Wat is de huidige visie, welke diensten/producten worden aangeboden, hoe worden die in de markt gezet, hoe ziet die markt eruit, hoe wordt de continuïteit bewaakt, etc?

Vervolgens kijken we naar de veranderingsbehoefte: wat is nu kenmerkend voor de organisatie en waar wil de organisatie afscheid van nemen? Zo werken we toe naar specificaties, richtlijnen en doelstellingen. Jullie bepalen de koers, ik zorg dat jullie de eindbestemming bereiken. Aan het einde van de rit ligt er een toekomstbestendig concept of communicatieplan voor de nieuwe vernieuwde organisatie.